Dergi Hakkında

"Hetorotopic View" dergisi sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan çalışmaları kabul eden bilimsel ve uluslararası "kör-hakem" uygulamalı bir dergidir. Dergide incelenmek üzere kabul edilen araştırma alanlarından bazıları şu şekildedir:
Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan disiplinlerin tümü (Eğitim Bilimleri, Matematik ve Fen Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Özel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri vs.) ile  Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim, Turizm, Güzel Sanatlar, Din Bilimleri, Psikoloji, Felsefe, Dil, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vs.

Dergi, Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Dergide, bu sayıların dışında özel sayılar yayımlanabilir.  Yayınlanan çalışmalardan, ilgili olduğu disiplinin kavramsal, metodolojik ve teorik literatürüyle ilişki kurması ve katkı sağlaması beklenmektedir. Bu anlamda özgün çalışmaları dünyaya duyurmayı ilke edinen dergi, farklı ülkelerden akademisyenlerin ortaya koymuş olduğu her türden çabayı önemsemektedir. Dergi, bu önemin uluslararasılaşması amacıyla Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Heterotopic View dergisi bilimsel araştırma makalesi, eleştirel inceleme yazısı, fikir yazıları, olgu ve proje sunumu ile derleme yazılarına yer vermektedir.

Dergiye gönderilen çalışmalar "American Psychological Association 7 (APA 7)" sürümüne göre hazırlanmalıdır. APA 7 yazım kılavuzu: İndir

Derginin tarandığı indeksler: Academindex International Journal DatabesBASE- Bielefeld Academic Search EngineDirectory of Research Journals Indexing (DRJI) , EuroPub , Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Google Scholar , İdealonline , Kaynakça.İnfo (Hacettepe) , OpenAIRE ExploreScientific Indexing Services (SIS)Türk Eğitim İndeksi (tei) , The Global Index for Continuing Resources , Zenodo, WAC Bennett LibraryWorldCat (OLCL)

 

E-ISSN: 2980-2644 

 

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 1 (2024): Heterotopic View
					Cilt 2 Sayı 1 (2024): Heterotopic View Gör
Yayınlanmış: 2024-06-21

Araştırma Makaleleri

İnceleme Makaleleri

Tüm Sayıları Göster