Heterotopic View dergisi bilimsel araştırma makalesi, eleştirel inceleme ve düşünce yazısı, olgu sunumu, derleme ve çeviri çalışmalarını kabul etmektedir. 

Araştırma Makalesi

Araştırma makaleleri, araştırma konusunun amacına uygun, problem durumunu çözüme kavuşturacak ve araştırmacının iddialarını destekleyecek metodoloji ile hazırlanmalıdır. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesi açıkça belirtilmeli ve sayıltıların gerekçeleri ortaya koyulmalıdır. Çalışmanın sonuç ve tartışma bölümlerinde ise araştırmanın alanyazına katkısı, ilgili alanda yapılan diğer çalışmalarla benzer ve farklı yönleri eleştirel ve özgün bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Ayrıca gelecekte yapılacak olan çalışmalar için araştırmanın sayıltıları hakkında bilgiler verilmeli ve bu sayıltıların yeni çalışmalarda nasıl ele alınması gerektiği açıklanmalıdır.

İnceleme Makalesi

İnceleme makalelerinde, incelemesi yapılan çalışmanın temel özelliklerini tanımlamak ve içeriğe dair genel bir perspektif sunulmalıdır. İnceleme makalelerinde yazar teorisini açıkça ortaya koymalı, metinde eleştirel-özgün söylemi benimseyerek alanyazına bilgiler üretmelidir. Örneğin bir araştırmacı kitap inceleme makalesi hazırlamak istediğinde çalışmasında aşağıda verilen bilgileri dikkate alması tavsiye edilir.

* Kitabın Kimliği (Kitabın adı, yayımlanma yeri, yayımlanma yılı, yayıncı bilgisi, ISBN vs.)

* İnceleme (eserin alanı, ontolojik, epistemolojik ve/veya metedolojik çerçevesi, bölümleri, yazılma amacı, hedef kitlesi, dil ve üslubu, alana katkısı vs.)

* Değerlendirme (Araştırmacı eser hakkında bilgiler verdikten sonra "inceleme" maddesinde verilen boyutları ele alarak kendi kuramsal yaklaşımıyla tartışma başlatır. Bu bölümde incelenen esere dair yapılan farklı çalışmalara değinerek bu çalışmaları kendi açısından değerlendirir.)

* Sonuç (Sonuç bölümü çalışmanın özeti niteliğinde olmamalıdır. Bu bölümde eserin alana katkısı olup olmadığı, eksik yönleri vs. ortaya koyulmalıdır.)