https://heterotopicview.com/index.php/pub/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Heterotopic View: Duyurular 2022-11-11T11:21:07+03:00 Open Journal Systems <p>"Hetorotopic View" dergisi sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan çalışmaları kabul eden bilimsel ve uluslararası "kör-hakem" uygulamalı bir dergidir. Dergide incelenmek üzere kabul edilen araştırma alanlarından bazıları şu şekildedir:<br /><em><sub>Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan disiplinlerin tümü (Eğitim Bilimleri, Matematik ve Fen Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Özel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri vs.) ile </sub></em><sub><em>Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim, Turizm, Güzel Sanatlar, Din Bilimleri, Psikoloji, Felsefe, Dil, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vs</em>.</sub></p> <p>Dergi, <strong><em>Aralık</em> </strong>ve <strong><em>Haziran</em></strong> ayları olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Dergide, bu sayıların dışında özel sayılar yayımlanabilir. Yayınlanan çalışmalardan, ilgili olduğu disiplinin kavramsal, metodolojik ve teorik literatürüyle ilişki kurması ve katkı sağlaması beklenmektedir. Bu anlamda özgün çalışmaları dünyaya duyurmayı ilke edinen dergi, farklı ülkelerden akademisyenlerin ortaya koymuş olduğu her türden çabayı önemsemektedir. Dergi, bu önemin uluslararasılaşması amacıyla <strong><em>Türkçe</em></strong> ya da <strong><em>İngilizce </em></strong>olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.</p> <p>Heterotopic View dergisi bilimsel araştırma makalesi, eleştirel inceleme yazısı, fikir yazıları, olgu ve proje sunumu ile derleme yazılarına yer vermektedir.</p> <p>Dergiye gönderilen çalışmalar <a href="https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition">"American Psychological Association 7 (APA 7)"</a> sürümüne göre hazırlanmalıdır. APA 7 yazım kılavuzu: <a href="https://heterotopicview.com/index.php/pub/libraryFiles/downloadPublic/4">İndir</a></p> <p><strong>Derginin tarandığı indeksler:</strong> <a href="https://www.academindex.com/journals/9209">Academindex International Journal Databes</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=heterotopic+view&amp;name=&amp;oaboost=1&amp;newsearch=1&amp;refid=dcbasen">BASE- Bielefeld Academic Search Engine</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="http://olddrji.lbp.world/Search.aspx?J=heterotopic%20view&amp;S=0">Directory of Research Journals Indexing (DRJI)</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="https://europub.co.uk/journals/30456">EuroPub</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="http://esjindex.org/search.php?id=6689">Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&amp;lr=lang_tr&amp;as_sdt=0%2C5&amp;q=heterotopicview&amp;btnG=">Google Scholar</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=1175">İdealonline</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/eser/90683215/heterotopic-view">Kaynakça.İnfo (Hacettepe)</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="https://explore.openaire.eu/search/publication?pid=10.5281%2Fzenodo.8051329" target="_blank" rel="noopener">OpenAIRE Explore</a> , <a href="https://www.sindexs.org/JournalList.aspx">Scientific Indexing Services (SIS)</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&amp;field=all&amp;text=Heterotopic%20view">Türk Eğitim İndeksi <em>(tei)</em></a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/2980-2644">The Global Index for Continuing Resources</a> , <a style="background-color: #ffffff;" href="https://zenodo.org/search?page=1&amp;size=20&amp;q=heterotopic%20view">Zenodo,</a> <a href="https://search.worldcat.org/title/1417794067">WAC Bennett Library</a>, <a href="https://search.worldcat.org/title/1417794067">WorldCat (OLCL)</a></p> <p> </p> <p><strong>E-ISSN: 2980-2644 </strong></p> <p> </p>