Hakem Rehberi

Hakemlik Süreci 

Heterotopic View dergisi, "çift-kör hakemlik (double-blind peer review)" sistemi ile değerlendirme sürecini yürütmektedir. Derginin etik ilkeleri gereği zorunlu olmadıkça yazar ve hakemlerin aynı kurumdan olmamasına önem gösterilmektedir.

Dergi sistemine yüklenen tüm çalışmalar, baş editör ve gerekli görülmesi halinde alan editörü tarafından şekil ve içerik yönüyle ön incelemeden geçirilir. bu süre yaklaşık bir haftadır (7 gün). Bu aşamada çalışmanın derginin amacına, kapsamına ve yayın politikasına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Çalışma, dergi için uygun bulunmadığında yazara iletilerek geri çevrilebilir ya da gerekli düzeltmeler için yazara tekrar gönderilir. Editörler tarafından uygun bulunan çalışmalar, makalenin bilimsel kalitesini değerlendirmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakemler yaklaşık on beş (15) gün içerisinde inceleme işlemini tamamlarlar. Ancak bu süre çeşitli sebeplerden ötürü değişebilmektedir.

Hakemler, makale ile ilgii aşağıda belirtilen kararları verebilirler:

* "Yayımlanması Uygundur (Kabul)"

* "Düzeltmeler Yapıldıktan Sonra Yayımlanabilir"

* "Düzeltmelerden Sonra İncelenmesi Gerekir"

* "Yayımlanmaması Daha Uygun"

* "Yayımlanamaz (Red)"

Hakemler makalenin yayınlanmasının uygun olmadığı kararını verirlerse editör,  yazara bu kararı bildirir. Hakemler arasında fikir ayrılığı olması durumunda editör, değerlendirme için makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir. Toplamda iki hakemden kabul oyu olan makale Baş editörün ve gerekli görülmesi halinde alan editörünün de onayından sonra dizgi sürecine girer. Bir hakemden revizyon, diğer hakemden kabul oyu alan çalışma, revizyon sürecine girer. Yazar kendisine verilen sürede çalışmasındaki düzeltmeleri yerine getirmelidir. Yazarlar tarafından yapılan düzenlemelerin yeterli görülmemesi durumunda çalışma reddedilir. 

Baş Editör, çalışmanın kabulü veya reddi ile ilgili nihai karardan sorumludur. Editörün kararı kesindir. Editör, kendisinin yazdığı makale hakkındaki kararlara ise dahil değildir. 

Yayınlanması uygun görülen çalışmanın yazarına sonuç açıklanır ve çalışmanın hangi sayıda yayınlanacağı bildirilir.

 

Önemli!

Hakemlerin derginin etik ilkeler ve yayın politikalarına dair sorumlulukları "Hakkında" başlığının "Etik ilkeler ve Yayın Politikası" bölümünde yer almaktadır.