Dergi sistemine girilecek tüm veriler (ad-soyad, elektronik posta adresi ve benzeri kişisel bilgiler) yalnızca “Heterotopic View” dergisinin çalışmaları için kullanılabilir. Bu veriler, başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.