Yayıncı

HETEROTOPIC VIEW 

Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Altı Aylık Süreli Yayın

e-ISSN: 2980-2644 

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan KIRKESER

serkankirkeser@gmail.com