Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Heterotopic View dergisi Dil, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Kültür, Sanat, Din, Siyaset, Psikoloji, İktisat, İşletme, Antropoloji, Hukuk, Eğitim gibi konusu "Sosyal Bilimler" kapsamında olan alanlara ait çalışmaları kabul etmektedir. iİgili alanlardaki disiplinler arası tartışmaları destekler. Gerek amprik gerekse nitel yöntemlere dayalı çalışmaların ortaya koyduğu bulguları kabul ederek çalışmanın alanyazını kavramsal, metodolojik ve teorik geliştirmesi beklenmektedir. 
Dergi, yazarlar tarafından ortaya koyulan entelektüel çabayı önemsemektedir. Bu nedenle küresel ya da yerel ölçeklerde yapılan araştırmaların disiplinlerarası kitleye ulaştırılmasını amaçlar.

Dil Kapsamı

Dergi, Türkçe ve İngilizce olan çalışmaları kabul etmektedir.