Açık Erişim Politikası

Heterotopic View, açık erişim yayın politikasını benimseyen bir e-dergidir. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmaların, geniş kitlelere yayılabilmesi için kolay ulaşabilir olması gerekmektedir. Dergi, bünyesinde yer alan çalışmaların “finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın herkesçe erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasını" önemsenmektedir. Bu nedenle dergide yayımlanan içeriklere ücretsiz erişilebilmektedir. Açık erşim yayın politikası gereğince yayımlanan makaleler derginin web sayfasından yer almaktadır. Makalelerin tam metinlerine "Portable Document Format (PDF)" olarak erişelebilir. Tüm bunların yanı sıra yayımlanan çalışmalara dair diğer izin işlemleri "İntihal Politikası" başlığı altında yer almaktadır. Heterotopic View dergisinde çalışması yayımlanan yazarlar, açık erişim yayın politikasını kabul etmiş olurlar. Yazarlar Sherpa/Romeo, Dulcinea, Diadorim vb. sistemler üzerinden makalelerin farklı versiyonlarını (Gönderilen, Kabul edilen, yayınlanmış) arşivleyebilirler.