Dergi Hakkında

"Hetorotopic View" dergisi, 2023 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan çalışmaları kabul eden bilimsel ve  uluslararası "kör-hakem" uygulamalı bir dergidir. Dergi, Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Dergide, bu sayıların dışında özel sayılar yayımlanabilir.  Yayınlanan çalışmalardan, ilgili olduğu disiplinin kavramsal, metodolojik ve teorik literatürüyle ilişki kurması ve katkı sağlaması beklenmektedir. Bu anlamda özgün çalışmaları dünyaya duyurmayı ilke edinen dergi, farklı ülkelerden akademisyenlerin ortaya koymuş olduğu her türden çabayı önemsemektedir. Bu önemin uluslararasılaşma amacıyla dergide Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmış çalışmalar kabul edilmektedir.

Heterotopic View dergisi bilimsel araştırma makalesi, eleştirel inceleme yazısı, fikir yazıları,olgu ve proje sunumu ile derleme yazılarına yer vermektedir.

e-ISSN: 2980-2644