Editör Kurulu

     Baş Editör

Coğrafya Eğitimi, Siyasi Coğrafya, Jeopolitik, Siyaset, Coğrafi Düşünce Tarihi, Program Geliştirme, Öğretim Programları

      Alan Editörleri ve Yayın Kurulu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim

Sosyal Bilgiler, Coğrafya Eğitimi, Öğretim Programları, Program Geliştirme, Eğitim

Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilim, Eğitim

Eğitim, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Öğretim Programları

Eğitim Programları ve Öğretim 

Türkçe Eğitimi ve Dil

Eğitim Programları ve Pedagoji

Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Drama, Eğitimde Tiyatro

Coğrafya Eğitimi, Kültürel Coğrafya, Sosyal Coğrafya, Nüfus, Öğretim Programları, Program Geliştirme, Eğitim

Siyasi Coğrafya, Jeopolitik, Ekonomik Coğrafya, Coğrafya Eğitimi, Risk, Öğretim Programları, Program Geliştirme, Eğitim

Denetim, Finansal Muhasebe, Finansal Piyasalar, Bilgisayarlı Muhasebe ve İslam Ekonomisi

Coğrafya Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Eğitim

Psikoloji, Eğitim

Çevre Eğitimi  ve Pedagojisi, Coğrafya Eğitimi ve Pedagojisi, Öğretim Programları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Türk Halk Bilimi,  Alevilik Bektaşilik Araştırmaları, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi,  Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Dil Eğitimi ve Pedagojisi, Türkçe Eğitimi ve Pedagojisi

İktisadi ve İdari Bilimler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış

 Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği 

Coğrafya Eğitim programları ve Pedagojisi,  Bilim Tarihi ve Felsefesi,  Beşeri Coğrafya,  Yerleşme Coğrafyası,  Coğrafya Tarihi

Çevre Eğitim Programları ve Pedagojisi, Coğrafya Eğitimi ve Pedagojisi, Öğretim Programları, Proram Geliştirme, Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi,  Çok Kültürlü Eğitim, Eğitim Politikası,  Kültür Coğrafyası, Sosyal Coğrafya, Türkiye Beşeri Coğrafyası

Coğrafya Eğitimi, Program Geliştirme, Öğretim Programları, Eğitim

 Arap Dili ve Belagatı

Arazi Kullanımı ve Çevre Planlaması,  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Veri Modelleme, Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Beşeri Coğrafya

 Coğrafya Eğitimi, Kartografya, Program Geliştirme, Değer ve Beceriler, Eğitim

İslam Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi, Kelam

Türk Dili ve Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Türk Edebiyatı

Eğitim Yönetimi

 

     Bilim Kurulu

Temel Eğitim, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Eğitim

Kafkas Dilleri Ve Kültürleri, Ermeni Dili Ve Kültürü (Edebiyatları)

Fen ve Matematik Eğitimi

Fen ve Matematik Eğitimi, Kimya Eğitimi

Mikro İktisat, Çalışma Ekonomisi, Davranışsal İktisat,  Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset,  Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi

Bilgi Felsefesi,  Değer Felsefesi,  Etik Teori, İslam Felsefesi, Metafizik, Türk İslam Düşüncesi

Sosyoloji, İletişim

Coğrafya 

Coğrafya, Coğrafya Eğitimi, Sosyal Bilgiler, İklim Değişikliğinin ve İnsan Adaptasyonunun Beşeri Etkileri, Turizm

Dil Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı,  Klasik Türk Edebiyatı

Turizm, Beşeri Coğrafya

Makroekonomik Teori, Kalkınma Ekonomisi , Gelişme Ekonomisi, İktisat 

Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler, Tarih, Tarih Öğretimi

Eğitim, Program Geliştirme

Felsefe, Metafelsefe, Bilgi Felsefesi,  Bilim Felsefesi,  Siyaset Felsefesi, 20. Yüzyıl Felsefesi, Çocuklar için Felsefe, Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi

Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim

Eğitim, Öğretim Programları

Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi , Eğitim

Tarih 

Müzik Eğitimi

Eğitim,  Astronomi Eğitimi, Fen Eğitimi, Sorgulama Temelli Öğretim, Bilim Eğitimi,  Kariyer Planlama

Materyal Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Uzaktan Eğitim Tasarım ve Yönetimi, Uzaktan Eğitim Teknolojileri, Eğitim Materyali Geliştirme, Eğitim Teknolojileri, Öğretim Tasarımı

Kadın Araştırmaları, Sanat ve Edebiyat, Görsel Kültür, Kültürel ve Doğal Miras, Sanat Tarihi

İletişim ve Medya Çalışmaları, Reklamcılık, Dijital Reklamcılık, Eğitim, Halkla İlişkiler

Felsefe,  Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi,  Zihin Felsefesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,  Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Kişilik ve Bireysel Farklılıklar

 İngilizce,  Söylem ve Bağlamsal Dilbilim,  İngilizce Eğitimi ve Pedagojisi, Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi

Yabancı Diller Eğitimi 

Çevre Eğitimi ve Yaygınlaştırılması, Beşeri ve Sosyal Bilimler Müfredatı ve Pedagoji, Coğrafya Eğitimi Müfredatı ve Pedagojisi,  Coğrafyada Ekoloji Doğal Afetle

Felsefe

Türkçe Dil Editörü

İngilizce Dil Editörü

 

Hukuk Danışmanı

Av. Rasim Kubilay Ünlü

Söğütözü Mah. 2177. Cad. Via Twins (B) Blok Daire:133, 06430, Çankaya/Ankara