İntihal Politikası

Yazarın Sorumlulukları

Yazar, sisteme makale yüklemek için öncelikle üyelik başvurusunda bulunmalıdır. Yazar, üyeliğinin onaylanmasının ardından makalesini sisteme yükleyebilir.

Yayımlanan makalenin her türlü yayın hakkı dergiye aittir. Yazar, makalenin telif hakkını dergiye devretmiş olur. Dergi yönetiminden izin alınmaksızın başka bir yayın organında ilgili makale yayımlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Dergi, sisteme yüklenen makalenin özgün olduğunu varsayar. Bu anlamda sisteme yüklenen makale, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Çeviri makalelerde, çevirisi yapılacak olan yazının yazarından ve yayıncısından izin alınması zorunludur. Yazar izin belgesini dergi sistemine yüklemelidir. Çeviride metnin orijinaline uygunluk ve alan kavramlarının doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekir.

Makalesi yayımlanan yazar telif ve benzeri herhangi bir ücret ödenmez. Yazar yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makalelerden telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir. Yazar, derginin açık erişim yayın politikasını kabul etmiş sayılır.

Makale içinde kullanılan harita, resim, fotoğraf, şekil, şema, tablo ve benzeri unsurların İzin, Telif ya da intihal hususundaki hukuki sorumlulukları makalenin yazarına aittir.

Dergi, makalede yayınlanan haritalardaki yetki iddiaları, hakları ve kurumsal bağlantılar konusunda tarafsızdır.  Tüm sorumluluk makalenin yazarlarına aittir.

Yazar, kendine ait bir çalışmayı birden çok kez yayınlandığında, “Tekrar Yayın/Duplication/Çoklu Yayın/Bilimsel Yanıltma” ile “kendiliğinden intihal" suçu işler. Yazar/yazarlar bu durumu dikkate almakla yükümlüdür.

Çeşitli yazılımlar (Turnitin, iThenticate vb.) kullanarak makalenin “intihal” taramasını yapmak yazara aittir. Makalenin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. İntihalin sorumlusu tamamen yazar/yazarlar kabul edilir.

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Belgesi sisteme yüklenmelidir. Ayrıca makale metninde bu durum belirtilmelidir.

Yazar, makalesini yayın kararı alınıncaya kadar dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.

Makale üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Bu konuda sorumluluk makale yazarına/yazarlarına aittir.

Yazar, hakemlerin ve editörlerin düzeltme önerilerini yerine getirmekle sorumludur.

Yazar, yayımlanmış olan makalesinde sonradan hata veya yanlışlık durumu ile karşılaşırsa bu konuda dergi editörlüğüne bildirmelidir. Bu durumda yazar, makaleye dair bir düzeltme yayınlamak için dergi editörlüğü ile temasa geçmekle sorumludur.

Dergiye makale gönderen yazar, “Heterotopic View” dergisinin etik kurallarını, yayın ilkelerini ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.

Makaleden doğabilecek tüm hukuki sorumluluklar yazar/yazarların kendilerine aittir.