Çocuk Kitaplarının Türkçe Öğretim Programı’ndaki Kök Değerlerle Uyumunu Konu Alan Makalelerin Eğilimleri


Özet Görüntüleme: 186 / PDF İndirme: 170

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10413095

Anahtar Kelimeler:

Çocuk Kitabı, Kök Değerler, Çocuk Edebiyatı, İçerik Analizi

Özet

Bu araştırmanın amacı, çocuk kitaplarını Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği kök değerler açısından inceleyen makalelerin eğilimini belirlemektir. Doküman incelemesi ve nicel içerik analizi yöntemi kullanılarak bu hazırlanan çalışmada ele alınan 25 makale; yazarların bağlı olduğu kurumlar, çalışmaların yayımlandığı yıllar ve ait oldukları ana bilim dalları, incelenen kitapların yazarları, metot-analiz ve kök değerler olmak üzere 7 kategoride düzenlenmiştir. Kök değerler kapsamında incelenen çocuk kitaplarını konu alan makalelerde en fazla “sevgi” en az ise “dürüstlük” değerlerinin işlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada incelenen makalelerdeki çocuk kitaplarının kök değerlerle uyumunun göz önünde bulundurulması kitap yazarları, öğretmenler ve bu konuda çalışacak araştırmacılar için farklı çocuk kitaplarının da yöntem-içerik olarak incelenmesinde yol gösterici olacaktır.

Referanslar

Akhan, N. E., Subaşı, E., ve Açıl, F. B. (2020). Öğretmen adaylarının kök değerlere ilişkin görüşleri. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3 (2), 115-134.

Arıcı, A. F. (2018). Çocuk edebiyatı ve kültürü. Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Halstead, J. Mark & Taylor, J. Monica (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30 (2), 169-202.

Kaplan, H., ve Peker, S. (2022). Kök değerler açısından Özbek masalları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 426-444.

Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-477.

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.

Kuçuradi, I. (2013). İnsan ve değerleri. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

Kurudayıoğlu, M., ve Şahin, S. (2020). Türkçe dersi öğretim programı’nda yer alan kök değerler açısından Rafadan Tayfa çizgi filminin incelenmesi. Journal of History School, (47), 2636-2656.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1.2.3.4.5.6.7 ve 8. Sınıflar). Ankara.

TDK Sözlük. (2023). https://sozluk.gov.tr/ [E.T. 11.04.2023].

Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının önemi. TÜBAR, 8, 161-167.

Temizyürek, F., Şahbaz, N. K., ve Gürel, Z. (2016). Çocuk edebiyatı. Pegem Akademi Yayıncılık.

TTKB. (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine.https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf

Tuğluk, İ. H. (2018). Değerler eğitimi yönünden klasik hikâyelerimizin önemi: Kıssa-i Seyyid Cüneyd ve Reşide-i Arab örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (21), 18-29.

Ulusoy, K., ve Arslan, A. (2019). Değerli bir kavram olarak “değer ve değerler eğitimi”. T. Refik, T. ve U. Kadir (Ed.), Farklı yönleriyle değerler eğitimi (3. Baskı) içinde (1-16). Pegem Akademi Yayıncılık.

Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis.https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4.

Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimi’ne genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 499-522.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

GEDİKOĞLU, T. (2023). Çocuk Kitaplarının Türkçe Öğretim Programı’ndaki Kök Değerlerle Uyumunu Konu Alan Makalelerin Eğilimleri. Heterotopic View, 1(2), 1–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.10413095

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri