Yenidenyazma Bağlamında Dumrul ile Azrail Hikâyesi


Özet Görüntüleme: 349 / PDF İndirme: 133

Yazarlar

  • Mustafa Soyuer Zile Fen Lisesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8051335

Anahtar Kelimeler:

Metinlerarasılık, Yenidenyazma, Murathan Mungan, Dede Korkut, Deli Dumrul

Özet

Metinlerarasılık, kendinden önce yazılmış metinlerden bir veya birden çok yöntemle istifade etmektir. Yenidenyazma da bu yöntemlerden biridir. Bu yazıda Murathan Mungan’ın yenidenyazma yöntemiyle Türk edebiyatının kadim metinlerinden “Dede Korkut Hikâyeleri” içinde yer alan “Koca Duha Oğlu Deli Dumrul” hikâyesini model alarak kurguladığı “Dumrul ile Azrail” adlı hikâyesini konu, tema, üslup ve olay örgüsü bakımından karşılaştırdık. Yazıda iki hikâye arasındaki benzer ve farklı yönleri kurgu sırasına riayet ederek tespit etmeye çalıştık. Ayrıca, yazarın melek- insan ilişkisi üzerine kurulmuş olan Rus yazar L. Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar” ve Doğu edebiyatlarında ve Kuran’da bahsedilen, divan edebiyatında kimi şairler tarafından sıkça telmihi yapılan “Harut ile Marut Efsanesi” ile de Mungan’ın öyküsü arasında birtakım benzerlikler olduğunu tespit ettik. Yazar bu anlatılara da göndermelerde bulunmuş, bu eserlerde verilmek istenen mesajı kendi öyküsünde de örtülü bir biçimde tekrar ederek yeni, sıra dışı, fantastik bir eser ortaya koymuştur.

Referanslar

Aktulum, K. (1999). Metinlerarası ilişkiler. (1. Baskı). Öteki Yayınevi.

Ergin, M. (2017). Dede korkut kitabı. (55. Baskı). Boğaziçi Yayınları.

Gariper. C. ve Küçükcoşkun, Y. (2007, Eylül, 10-15). Murathan Mungan’ın dumrul ile azrail adlı hikâyesinde metinlerarasılık, yenidenyazma ve edebî dönüştürme. [Sözlü sunum]. Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Anakara, Türkiye.

Mungan, M. (2016). Yedi kapılı kırk oda. (3. Baskı). Metis Yayınları.

Pala, İ. (1998). Ansiklopedik divan şiiri Sözlüğü. (4. Baskı). Ötüken Yayınları.

Sezer, M. A. ve Uygur, H. K. (2011). Murathan Mungan’ın dumrul ile azrail hikâyesine halk bilimsel bir yaklaşım. e-Journal of New World Sciences Academy. 6(1), 73-78. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/186754.

Tolstoy, L. (2019). İnsan ne ile yaşar. (32. Baskı). (K. Karasulu, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (1885).

İndir

Yayınlanmış

2023-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

Soyuer, M. (2023). Yenidenyazma Bağlamında Dumrul ile Azrail Hikâyesi. Heterotopic View, 1(1), 32–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.8051335

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri