Yılmazer, H. S. “Peyami Safa’nın Yalnızız Romanı Üzerine Bir Değerlendirme”. Heterotopic View, c. 1, sy 1, Haziran 2023, ss. 36-39, doi:10.5281/zenodo.8051333 .