Yılmazer, H. S. (2023). Peyami Safa’nın Yalnızız Romanı Üzerine Bir Değerlendirme. Heterotopic View, 1(1), 36–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.8051333